Pagdating ng mga hapones sa pilipinas

Dumating ito mula sa maraming mga pinagkukunan at hindi naka-check.

Kapag ang isang mag-aaral ay merong poor performance, teacher factor daw... at sa bandang huli, ilan lamang ba ang mga tunay na natuto? Kung yun na lang ba ang naibunga ng mga efforts at pagsisikap ng isang guro, iaasa na lang ba sa panahon ang tunay at lubos na maturity ng isang mag-aaral? madalas nga ay para akong nangangapa sa dilim lalo pa’t walang opisyal na batayang aklat na sang-ayon with that so-called K to 12 curriculum./plural soliloquies/ is the act of speaking one’s thoughts aloud in solitude; a speech in a play through which a character reveals his/ her thoughts to the audience, but not to any of the other characters, by voicing them aloud , usually in solitude. Grolier International Dictionary defines soliloquy as a literary or dramatic form of discourse in which a character talks to himself/ herself or reveals his/her thoughts in the form of a monologue without addressing a listener; the act of speaking to oneself in or as in solitude.Ano pa ba ang komentaryo ko para sa patapos nang school year 2016-2017?Kaya nga bahala na ang mga guro at mag-aaral na dumiskarte sa pananaliksik tutal ang sinasabing pilosopiya raw ng K to 12 ay “constructivism”- the learners are responsible for their own learning so they should learn to ‘construct’ in order to learn while teachers act as facilitators who should provide the ‘scaffolds’ of activities lalo pa’t 50% ng assessment ay performance-based. the bright learners na may kusang-loob na matuto ay ang mga skilled workers, foremen, engineers, and architects.While the not-so-bright- kahit parang mga pako na kailangan pang ‘pukpukin’ upang bumaon o hanggang spoon-feeding approach na lamang gaano man ang pag-motivate sa kanila- ano sila?

Leave a Reply